• VillaValtava - Ulkoporeallas
    Villa Valtava
    Varausehdot

VillaValtavan varausehdot

VillaValtavan varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut varausmaksun.

Varaaminen ja maksu

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Asiakas voi varata VillaValtavan ottamalla yhteyttä omistajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ellei toisin ole sovittu varausta tehdessä. Jos varauksen alkuun on tekohetkellä alle kuusi viikkoa, erääntyy koko summa maksettavaksi yhdellä kertaa. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, omistajalla on oikeus peruuttaa varaus.

Peruutukset

Peruutuksista tulee ilmoittaa omistajalle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen villa.valtava@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut omistajalle. Varausmaksua ei palauteta mahdollisen peruutuksen yhteydessä. Mahdollinen etukäteen maksettu loppusumma, palautetaan jos peruutus tehdään ennen loppusuorituksen eräpäivää. Loppusummaa ei palauteta loppusuorituksen eräpäivän jälkeen tehdyille peruutuksille. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi omistaja peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on oikeus tällöin saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Omistajalla on oikeus perua varaus ilman palautuksia, mikäli varausmaksua tai loppusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Avainten luovutus

Loma-asunto on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16:00 lähtöpäivään klo 12:00, ellei varaushetkellä toisin ole sovittu. Asiakkaan tulee olla avainten saannista yhteydessä ilmoitettuun huoltajaan ja ilmoittaa hänelle samalla saapumisaika viimeistään varauksen alkamista edeltävänä päivänä. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan saapumisaikaansa, avainten luovutusta ei voida taata. Avainten palautuksesta asiakas sopii huoltajan kanssa. Kadonneesta avaimesta peritään lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Oleskelu loma-asunnossa

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen ja varusteiden käyttöoikeus etukäteen ilmoitetulle henkilömäärälle varatulle ajalle. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja huolehtii loma-asunnon siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja loppusiivous on mahdollista varata erikseen lisämaksusta.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen ja huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet, pois lukien loma-asunnolla olleet tai vastaavat kuiva-aineet ja pakasteet, viedään pois. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä. Loma-asunto jätetään siis siihen kuntoon kun se oli paikalle saavuttaessa.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on laitettava huonekalut paikoilleen. Ruokatarvikkeet, poislukien loma-asunnolla olleet tai vastaavat kuivatarvikeet ja pakasteet, on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen. Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää loma-asuntoon.

Jos loma-asuntoa ei ole vuokra-ajan päättyessä siivottu riittävässä laajuudessa, on kohteen huoltajalla/omistajalla oikeus veloittaa korotettu siivousmaksu.

Loma-asunto on savuton ja lemmikkieläimien tuonti sisätiloihin on kielletty.

Ulkoporeallas

Vuokrahintaan sisältyy altaan normaalikäyttö (max 4h/vrk) sekä allaskemikaalit vuokra-ajalle, ellei varatessa ole toisin sovittu. Altaassa saa olla korkeintaan 6 henkilöä kerrallaan. Ulkoporealtaan kansi on suljettava aina kun allasta ei käytetä yli puoleen tuntiin. Asiakas on velvollinen huolehtimaan veden puhtaudesta ja allaskemikaalien annostelusta vuokra-aikana, lisäksi asiakas huolehtii että veden määrä altaassa riittää aina peittämään ylimmätkin poresuuttimet. Liian vähäinen vesi estää altaan lämmityksen toiminnan, altistaa altaan jäätymiselle ja voi vauriottaa altaan lämmitys ja/tai porejärjestelmää. Omistaja tai huoltaja on oikeutettu vaihtamaan altaan veden ennen asiakkaan saapumista loma-asunnolle, tällöin omistaja/huoltaja ei voi taata että allas on normaalissa käyttölämpötilassa ensimmäisenä vuokrapäivänä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdollisista altaan väärinkäytöksistä johtuneet lisäkulut tai ylimääräiset siivoukset täysimääräisesti omistajalla/huoltajalle.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Loma-asunnon maksimihenkilömäärää ei saa ylittää. Teltan, asuntoauton ja -vaunun tai vuokrattavien palveluiden käyttö on loma-asunnon tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Vahingot ja reklamaatiot

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Loma-asunnon varustukseen tai kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi niiden ilmaannuttua loma-asunnon huoltajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä omistaja/huoltaja ole niistä korvausvelvollinen. Mikäli huomautuksen aihetta ei voida asiakkaan oleskelun aikana korjata, tulee reklamaatio palauttaa kirjallisena varausajan päätyttyä tai sen aikana jatkokäsittelyä varten.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.